Notice

Sn Date Title Type Remarks Action
1 2021-06-17 BBS 4th Year 2078 Students User & Password Other

BBS 4th Year 2078 Students User & Password

2 2021-06-17 BBS 3rd Year 2078 Students User & Password Other

BBS 3rd Year 2078 Students User & Password

3 2021-06-17 Grade 12 Education Students User & Password 2077 Other

Grade 12 Education Students User & Password 2077

4 2021-06-17 Grade 12 Law Students User & Password 2077 Other

Grade 12 Law Students User & Password 2077

5 2021-06-17 Grade 12 Management Students User & Password 2077 Other

Grade 12 Management Students User & Password

6 2021-06-11 Grade XI Education Students User & Password 2077 Other

Grade XI Education Students User & Password

7 2021-06-11 Grade XI Law Students User & Password 2077 Other

Grade XI Law Students User & Password

8 2021-06-11 Grade XI Management Students User & Password 2077 Other

Grade XI Management Students User & Password

9 2021-06-05 Students Written Opinion Other

Dear Students,

Kindly submit your written opinion about college along with Picture for the purpose of publish in website.

#Applicable:

Language - English

Words - 120-150

Submission - BIRGUNJ COLLEGE (BCPL) INFO, whatsapp group

10 2021-05-23 BBS Exam Form Registration

स्नातक (Bachelor) प्रथम वर्षको परीक्षा फाराम भर्ने अन्तिम मिति 2078 साल जेष्ठ 20 गते सम्म ।

11 2021-04-28 BBS Online Class Schedule Class Schedule

BBS Online Class Schedule

12 2021-04-28 Law 11 & 12 Online Class Schedule Class Schedule

Education 11 & 12 Online Class Schedule

13 2021-04-28 Education 11 & 12 Online Class Schedule Class Schedule

Education 11 & 12 Online Class Schedule

14 2021-04-28 Grade 11 Management Online Class Schedule Class Schedule

Grade 11 Management Online Class Schedule

15 2021-04-28 Grade 12 Management Online Class Schedule Class Schedule

Grade 12 Management Online Class Schedule


16 2021-04-26 Online Classes Class Schedule

2078-01-16 गते बिहिवारदेमिति 2078-01-16 गते बिहिवारदेखि सम्पूर्ण कक्षाहरु Online बाट हुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ ।
खि सम्पूर्ण कक्षाहरु Online बाट हुने ब्यहोरा जानकारी गराउदछौ । ID & Password को लागि www.birgunjcollege.com हेर्नू होला ।
17 2021-04-25 परीक्षा स्थगन सम्बन्धि Exam Schedule

यस वीरगन्ज कलेजद्वारा निर्धारित मिति 2078-01-13 गते देखि 2078-01-17 गतेसम्मको सम्पूर्ण (कक्षा ११ र १२) को परीक्षाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

18 2021-04-19 2nd Terminal Exam Schedule Exam Schedule

2nd terminal examination of grade 11 & 12 from 2078-01-12

19 2021-04-20 2nd Teminal Exam of Grade 11 & 12 Class Schedule

Classes Closed for 2nd Termimal Examination from 2078-01-08 to 2078-01-0

20 2021-04-03 Life Skill Development Traing Other

वीरगन्ज कलेजले कक्षा ११ को सामाजिक तथा जीवन उपयोगी शिक्षालाई मध्यनजर गर्दै कक्षा ११ को ४० जना छात्राहरूको लागि आजदेखि पाँच दिने सीप सिकाइ तालीमको सुरुवात महानगरको मेयर श्री विजय कुमार सरावगिज्यूको प्रमुख आतिथ्य तथा नेपाल महिला कल्याण संस्थाको प्रशिक्षणमा सुरु गरेको छ ।

21 2021-04-01 Blood Notation Other

!!! रक्त दान जीवन दान !!!

मिति २०७७-१२-२३ गते सोमबार बिहान ७:३० बजेदेखि वीरगन्ज कलेजको प्राङ्गणमा हुनगैरहेको रक्तदान कार्यक्रममा अफ्नो रक्त दान गर्न हार्दिक अनुरोध छ ।

वीरगन्ज कलेज परिवार ।

22 2021-03-30 कलेज संचालन Other

२0७७-१२-१८ गते भोलिदेखि कलेज छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाले सम्पूर्ण स्कुल कलेज संचालन गर्ने निर्णय गरि सकेको छ ।

23 2021-03-26 College Off Notice Other College will reopen from 2077-12-18. 
24 2021-02-10 BCPL Proudly Announces Admission Open for BBS 1st 2077 Session !!! Other

BCPL Proudly Announces Admission Open for BBS 1st 2077 Session !!!

25 2021-01-17 College Off Notice Other

College will off for 2077-10-05 Due to Baldan Diwas.

26 2020-12-09 Admission Open in CA (CAP - I & II) Other

The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)

Call - 9802904557

27 2020-12-03 Seat Plan 2077-08-19 Exam Schedule

Seat Plan of Grade XI Exam 2077-08-19

28 2020-11-23 Class Postponed Class Schedule

Class Postponed 

2077-08-09, 14, 15 & 16

29 2020-11-06 Online Classes_XI_2077-06-01 Other

Online Classes_XI_2077-06-01

30 2020-11-04 Physical Class Notice_2077-07-19 Class Schedule

Physical Class Notice_2077-07-19

31 2020-11-01 Grade 11 Final Exam Schedule 2076 Exam Schedule

Grade 11 Final Exam Schedule, Exam Start From: 2076-08-19

32 2020-10-30 Grade_XII_2077_Exam_Evaluation Exam Schedule

Grade_XII_2077_Exam_Evaluation

33 2020-10-01 Grade_XII_2077_Final_Exam_Schedule Exam Schedule

Grade_XII_2077_Exam_Schedule

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2020.