Exam Schedule

Sn Date Title Remarks Action
1 2021-04-25 परीक्षा स्थगन सम्बन्धि

यस वीरगन्ज कलेजद्वारा निर्धारित मिति 2078-01-13 गते देखि 2078-01-17 गतेसम्मको सम्पूर्ण (कक्षा ११ र १२) को परीक्षाहरु अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

2 2021-04-19 2nd Terminal Exam Schedule

2nd terminal examination of grade 11 & 12 from 2078-01-12

3 2020-12-03 Seat Plan 2077-08-19

Seat Plan of Grade XI Exam 2077-08-19

4 2020-11-01 Grade 11 Final Exam Schedule 2076

Grade 11 Final Exam Schedule, Exam Start From: 2076-08-19

5 2020-10-30 Grade_XII_2077_Exam_Evaluation

Grade_XII_2077_Exam_Evaluation

6 2020-10-01 Grade_XII_2077_Final_Exam_Schedule

Grade_XII_2077_Exam_Schedule

Powered By Tezash Tech Pvt Ltd | All rights reserved 2020.